Обучителни игри за младежите с дислексия

121

Даниела Бонева, председател на Асоциация Дислексия, разказва как учениците ще преодолеят затрудненията

Интервю: Лилия Рачева