Общината подкрепя гражданите за Коледна гора в Русе

340

Интервю: Галя Савова