Общината подкрепя гражданите за Коледна гора в Русе

282

Интервю: Галя Савова