Община Русе започва масивна строителна кампания за облагородяване на междублоковите пространства по квартали

305

Общинска комисия, назначена със заповед на кмета Пенчо Милков ще направи пълно обследване на междублоковите пространства в русенските квартали. До края на м. ноември ще е ясна реалната им ситуация. За възстановяването им ще са необходими , както сериозни средства, така и повече време. Ремонтите ще започнат по квартали и ще се извършват поетапно през следващите години.

 Материал: Галя Савова