Община Русе обсъди мерки против коронавирус

436

Рубрика „Дневникът на репртера“ от 27.02.2020 г.

Текст: Галя Савова