Община Русе работи за разкриване на нови социални услуги, насочени към възрастни и хора с увреждания

1036

Мариела Личева – директор дирекция „Здравни и социални дейности“ в Община Русе

Интервю: Галя Савова