Община Русе разкри още каси за плащане на местни данъци и такси

197

Галя Савова разговаря с Даниела Робева, директор общинска дирекция „Местни данъци и такси“