Община Русе ще изгради анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци

313

Репортаж:Лилия Рачева