Община Русе ще изгради анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци

196

Репортаж:Лилия Рачева