Община Русе ще изгради нови дъждоприемни шахти

269

Интервю на Галя Савова със Спасимир Димитров, директор на Дирекця „Обществен ред и сигурност“