Община Русе ще разработи програма за качеството на чист въздух

204

Репортаж:Галя Савова