Община Русе ще разработи програма за качеството на чист въздух

288

Репортаж:Галя Савова