Общински младежки дом – Русе откри годината с концерт

302

Интервю: Галя Савова