Общински съветници напуснаха заседателната зала на Общинската сесия

212

От Дневния ред оставаха още пет точки за гласуване, като една от тях – Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на обект – общинска собственост в тематичен Коледен базар, не беше приета.

Интервю по телефона: Галя Савова