Огромен интерес към спектакъла „Хоро“

133

ДТ „Сава Огнянов” насрочва нова дата през месец февруари

Репортаж: Лилия Рачева