ОМД-Русе номинира „Младежки парламент“ в кампанитята „Мисията доброволец – (не)възможна“

577
Магдалена Дюлгерова и Мария Райкова от Младежки парламент – Русе

За пета поредна година екипът на дирекция „Младежки политики“ организира инициатива под наслов „Мисията доброволец  – (не)възможна“. Тя е насочена както към изявени млади доброволци от цялата страна, така и към организации. Целта на инициативата е популяризиране на добрите практики на изявени млади хора и организации в сферата на доброволчеството, които чрез своя пример да „заразят“ и други младежи с духа на доброволчеството

Интервю: Галя Савова