Осмо заседание на Общинския съвет в Русе

277

Галя Савова разговаря с Иво Пазарджиев,
председател на Общинския съвет