От днес в Бюрото по труда приемат заявки от работодатели за кандидатстване за преференции

1496
Кремена Калчева -главен директор на Главна дирекция „Услуги по заетостта” в Агенцията по заетостта снимка: БНР

Кандидатства се за преференции от Държавния бюджет по насърчителните мерки.

Репортаж: Галя Савова