От днес до 15 септември е Седмица на пожарната безопасност

118

Текст: Галя Савова