От днес до 15 септември е Седмица на пожарната безопасност

421

Текст: Галя Савова