От днес до 15 септември е Седмица на пожарната безопасност

184

Текст: Галя Савова