От днес русенци могат да проверяват в реално време показателите на фини прахови частици в града

214

От днес гражданите на Русе могат да проверяват показателите на автоматичните измервателни станции, които отчитат нивата на фини прахови частици в града.

Станция „Родина 2“ се намира на ул. „Сърнена гора“ 36, а станция „Дружба 2“ се намира на площадка в близост до бул. „България“ 96. Местоположението им е определено с цел коректно отчитане на влиянието на различните източници на емисии на фини прахови частици, включително и тези от битово отопление с дърва и въглища.

Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха, като фините прахови частици са два вида – ФЧП10 и ФЧП2.5. Ежедневните  стойности и на двата се замерват от станциите.

Гражданите ще могат да проверяват дневните данни за предходния ден на сайта на Община Русе в меню „Екология“ на следния линк: https://life.obshtinaruse.bg/bg/russe. Измервателните станции ще бъдат полезни на гражданите на Русе, благодарение на Интегриран проект –  „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ (LIFE-IP Clean Air)“, който се финансира по програма LIFE. Целта на проекта е подобряване на качеството на въздуха в общините София, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана.