ОУ „Иван Вазов“ в списъка на иновативните училища в страната

799
Теодора Йорданова, директор на ОУ „Иван Вазов“

504 училища са включени в списъка на
иновативните училища за новата учебна година.

Интервю: Лилия Рачева