Парите и ежедневните сметки оживяха в оригинална детска пиеса

184

Репортаж: Теодора Копчева