Парите и ежедневните сметки оживяха в оригинална детска пиеса

378

Репортаж: Теодора Копчева