Парите и ежедневните сметки оживяха в оригинална детска пиеса

216

Репортаж: Теодора Копчева