ПГИУ „Елиас Канети“ отбелязва своята 137-годишнина

408

Галя Савова разговаря с Анелия Георгиева,
директор на професионалната гимназия