ПГО „Недка Иван Лазарова“ ще подготвя модисти

2668

Инж.Диана Иванова представя новата специалност и предстоящите промени в учебната програма.

Интервю: Лилия Рачева