ПГ „Йосиф Вондрак“ подготвя бъдещи полиграфисти

252

Интервю на Лилия Рачева с Мариана Гъркова, директор на учебното заведение