ПГ „Йосиф Вондрак“ подготвя бъдещи полиграфисти

147

Интервю на Лилия Рачева с Мариана Гъркова, директор на учебното заведение