Пенсионерски клуб и 7 семейства получиха еко брикети за зимата

1794

Пенсионерски клуб и седем семейства получиха еко брикети за зимата.

Репортаж: Теди Копчева