Повече сепарирани отпадъци и по-малко на депо в Русе

62

Положителните тенденции в управлението на отпадъците в Община Русе  сочи  отчета за изпълнение на Програмата за околна среда. През 2020 г. е отбелязано и най-малкото количество депонирани отпадъци в Регионално депо-Русе за последните 14 години. Община Русе насърчава разделното събиране на отпадъци от опаковки и съветва гражданите да избягват изхвърлянето на битови отпадъци от дома си в кошчетата на детските площадки, парковете, централните градски части и спирките на градския транспорт.