Поредна инициатива за представяне на възможностите за финансиране по европейски програми в ОИЦ – Русе

410

Камелия Махакян – управител на ОИЦ – Русе с повече подробности, около възможностите за финансиране по европейски програми.

Интервю: Галя Савова