По график ще мият пътните платна и улиците

273

Интервю по телефона: Галя Савова