Председателя на ОИК Николай Братованов една седмица преди местния вот

709

Интервю: Галя Савова