Представяне на проекта Данте пред постоянната секторна комисия

490

Елеонора Иванова председател на българо-румънската търговска промишлена палата представи проекта Данте пред постоянната секторна комисия.