Предстои есенна деакаризация на територията на община Русе

64

На територията на община Русе ще се проведe есенна дезакаризация срещу кърлежи и бълхипо следния график:

  • 07.09.2021 г.от 06:00 до 10:00 ч. кв. „Средна кула“, кв. „Долапите“, кв. „Образцов чифлик“ и с.о. „ДЗС“;
  • 08.09.2021 г. от 06:00 до 10:00 ч.   гр. Мартен, с. Сандрово, с. Николово и Лесопарк „Липник“;
  • 09.09.2021 г. от 06:00 до 10:00 ч.  с. Бъзън, с. Червена вода, с.  Ново село, с. Хотанца и с. Тетово;
  • 10.09.2021 г.от 06:00 до 10:00 ч. с. Просена, с. Долно Абланово, с. Басарбово, с. Семерджиево и с. Ястребово;
  • 13-14.09.2021 г. от 06:00 до 08:30 ч.– гр. Русе.

При неблагоприятни метеорологични условия третиранията ще се отложат за следващия подходящ ден.

Обработките ще се извършват с препарат “Айкън 10 КС”. Препаратът е безвреден за хора и животни поради ниската концентрация на разтвора, но като допълнителни превантивни мерки се умоляват гражданите да не навлизат в третираните площи в следващите 24 часа.