Преустановява се обучението на деца в ДГ „Ралица“

149

Децата и персоналът стават част от ДГ „Чучулига“

Влошеното финансово състояние и липсата на деца наложиха общинските съветници да гласуват днес „за“ закриването на Детска градина „Ралица“.

Проблемът с учебното заведение е констатиран с писмо от предходното ръководство на Община Русе още през 2015 г.,  но с липсата на действия за разрешаването му приемът на деца, а с това и финансовите възможности на институцията са намалявали с годините.

Установено е, че децата, които посещават заведението в момента, трайно намаляват. За последните 5 години те са с 50 по-малко, а записаните в първа група тази година са с 20 по-малко от завършилите деца, постъпващи в първи клас. Това води до ниски приходи и в периода 2014-2019 година градината има 49 хил. лв просрочени задължения.

След решението на Общинския съвет вчера, децата, записани в ДГ „Ралица“, ще бъдат пренасочени в ДГ „Чучулига“, като те ще запазят своите учители. Имуществото на детската градина ще бъде предоставено за управление на ръководството на ДГ „Чучулига“. С това ще бъдат спестени разходи за абонаментни, счетоводни, уеб и други външни услуги.