Приключи втората година от управленския мандат 2015-2019 на кмета Пламен Стоилов

1674

Приключи втората година от управленския мандат 2015-2019 на кмета Пламен Стоилов