Приключи втората година от управленския мандат 2015-2019 на кмета Пламен Стоилов

388

Приключи втората година от управленския мандат 2015-2019 на кмета Пламен Стоилов