Проведе се съвещание на кмета на Община Русе с Щаба за зимната обстановка 

1401

Проведе се съвещание на кмета на Община Русе с Щаба за зимната обстановка
Репортаж: Лилия Рачева