Програма финансира изграждането на рампи и платформи до жилищата на хора с увреждания

239

Репортаж: Теодора Копчева