Промени в изискванията за технически паспорти на сградите

225

В началото на годината, наред с притесненията за КОВИД-пандемията, сериозни тревоги предизвика и обявяването  на крайния срок за издаване на технически паспорти на сградите. Това касае една сложна и скъпа процедура, според която всяко домакинство трябваше да извади и плати сериозна сума пари. Добрата новина към днешна дата е, че има промяна в Наредбата , както за крайните срокове, така и за това кой трябва да има такъв паспорт. Повече информация по темата от инж. Магдалина Илиева, зам.-кмет  „ Устройство на територията“-Община Русе. С нея разговаря Галя Савова. И още- Кой и как осъществява контрол върху незаконните гаражи?