Проф.Христо Белоев е избран за академик на Националната академия за аграрни науки на Украйна

106

Високата награда е признание за научния потенциал на Русенския университет

Интервю по телефона: Галя Савова