„Птичи поглед над душите“ е най-новата поетична книга на Николинка Пенева

239

Интервю: Лилия Рачева