Публично обсъждане на подготовката и програмата на 60-тото издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни“

228

Репортаж:Галя Савова