Първо заседание на Щаба за зимна подготовка на Община Русе

346

Репортаж: Галя Савова