Пътешественикът Сорен Олсен в Русе, обикаляйки света с велосипед

265

Интервю: Галя Савова