Пътешественикът Сорен Олсен в Русе, обикаляйки света с велосипед

153

Интервю: Галя Савова