Рехабилитация и модернизация на бул.“3-ти март“

259

На 28 септември ще бъде затворен за движение Сарайския мост.
Движението ще се осъществява по обходен маршрут по бул. „България“.

Репортаж: Галя Савова