Рубрика „Общината за хората“ от 16.01.2020 г.

276

Галя Савова разговаря със зам.-кмета Димитър Недев.

 

 

 

 

ЧАСТ І

ЧАСТ ІІ