Рубрика „Общината за хората“- 1 част

74

Продължават съвместните проверки от отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ и отдел „Здравни дейности“ в учебни заведения на територията на град Русе, във връзка с доставките на закуски за учениците от I-ви до IV-ти клас. Към този момент са проверени 9 образователни институции на територията на Община Русе. Това сочи част от отчета на кмета Пенчо Милков за свършеното през изминалата седмица в ресор „Хуманитарни дейности“, ръководен от зам.- кмета Енчо Енчев.