Рубрика „Общината за хората“- 2 част

117

През изминалата седмица в Община Русе са били проведени интервюта по Програма „Студентски практики“. По тази програма Община Русе предоставя възможност на студенти да придобият практически опит, с което да се повиши успешната реализация на младите хора в съответствие с потребностите на пазара на труда. Стажът е платен и е с продължителност 240 час. Ето какво още беше направено в ресор „Икономика и международно сътрудничество“, ръководен от зам.-кмета Златомира Стефанова