Русенци ползват новата библиотечна услуга „Доставка до дома”

700

Компютърните специалисти от РБ „Любен Каравелов” Тони Тончев и Кристиан Велковски разказват за иновативния начин всеки читател да има достъп до библиотечните ресурси, без да посещава физически „Заемната”.

Репортаж: Лилия Рачева