Русе е домакин на информационна среща за туристическа мобилност

1292

Русе е домакин на информационна среща за туристическа мобилност.
Личия Илиева за проекта „Планиране за устойчива мобилност в туристическите региони край Русе“