Русе отново беше обгазен

205

Кметът Пенчо Милков обсъди наболелия проблем със
зам.-министъра Атанаска Николова и екип от експерти

Репортаж: Галя Савова