Сдружение „Център Динамика“ помага на пострадали от домашно насилие

183

Интервю на Лилия Рачева с Деана Димова, управител на сдружението

ЧАСТ І
ЧАСТ ІІ