Седмичен отчет за дейността на кмета на Община Русе и на общинската администрация

205

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 07.09.2021 г.

Седмичен отчет за дейността на кмета на Община Русе и на общинската администрация