Седмичен отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков

180

Рубрика „Общината за хората“ от 28.06.2021 г.

Най-важните акценти от работата на общинската администрация за периода от 21 до 25 юни Радио Русе