Седмичен отчет на кмета Пенчо Милков от направеното в ресор „Комунални дейности”

148

През изминалата седмица бяха извършени 452 проверки в 114 превозни средства от обществения транспорт.

Материалът подготвиха: Галя Савова, Лилия Рачева